Falcon Enerji

Türkiye’nin ve Dünyanın ancak temiz, kaliteli ve yeterli düzeyde enerji üretimi ile kalkınma hedeflerine ulaşabileceğinin bilincinde olan Falcon; savunma sanayii tedarikçiliğinin ve mevcut işlerinin hacmini artırmayı , iştigal alanlarını çeşitlendirmeyi ve bunun yanı sıra enerji sektörüne de adım atmak üzere ‘’Falcon Energy’’ ünvanı altında 2010 tarihinde faaliyete geçmiştir.

enerji1
Falcon Energy., Türkiye ve Dünya enerji sektöründe üretim ve iletim alanlarında yoğun bir özelleştirme ve yeniden yapılanma faaliyetlerinin sürmekte olduğu günümüzde, sektördeki faaliyetlerine bağımsız enerji üreticileri arasında yer alacak şekilde devam etmektedir. Türkiye ve Dünyada elektrik enerjisi açığı beklenmesi ve sektör değerleri dikkate alındığında elektrik üretim yatırımları Falcon Energy için uygun bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Şirket; hidro, doğal gaz, kömür, fuel-oil ve rüzgar vb , gibi değişik kaynaklara dayalı çeşitli enerji santrali projelerini ve yan ürün tedarikini gerçekleştirmek üzere yoğun bir çalışma içerisindedir.

enerji2
Falcon Energy , Dünyada enerji sektörüne önemli ölçüde katkı sağlayan gruplardan biri olmayı hedef almış ve bunu gerçekleştirmek için kurulmuştur. . Şirket merkezi İstanbul'da olup projelerle ilgili tüm resmi formaliteler ve teknik konular merkezimizden yönetilmektedir.

Çevresel Duyarlılık

Türkiye Dünya ve AB mevzuatını, politikalarını uygulamaya özen göstermektedir. Bu nedenle, projede genellikle hava, su, toprak ve gürültü kirliliğini önlemeye yönelik mevcut en iyi teknikler kullanılmıştır.

info@falconenerji.com.